english srpski
poslovna edukacija

Do boljeg poslovanja - Poslovna Znanja biznis edukacija


Za bolje rezultate, visoki radni moral, motivisanost i produktivnost zaposlenih. Otvorite im vidike ka novim idejama, znanjima i iskustvima. Pozovite nas!


  Prodaja


(1) P01 - Trening 'Veštine prodaje na malo (retail selling)' - 1 dan

Kako povećati prodaju na malo? -- Trener: Miodrag Kostić
Kako ostvariti prvi kontakt sa kupcem? Kako otvoriti komunikaciju i podstaknuti kupovinu? Kako preneti pravu informaciju o proizvodu i premostiti poteškoće u prodaji?

(2) P02 - Trening ‘Prodajne veštine i lojalni kupci’ - 1 dan

Razumeti prodajnu situaciju! -- Trener: Daniel Tavčioski
Šta je ustvari prodaja? Šta kupci kupuju? Kako da kupac kupi? Savetnik u prodaji! Kako organizovati prodajnu silu? Timski rad i sinergija u prodaji. Loyalty programi.

(3) P03 - Trening ‘Veštine uspešne direktne prodaje’ - 2 dana

Povećajte direktnu-ličnu prodaju! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Kako prepoznati različite tipove kupaca? - Uvod u sistematski prodajni proces (10 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima.

(4) P04 - Trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

Poboljšajte prodaju na malo! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Prepoznavanja različitih tipova kupaca? - Sistematski prodajni proces (12 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa kupcima.

(5) P05 - Trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

Povećajte telefonsku prodaju! -- Treneri: Miodrag Kostić i Danijel Tavčioski
Organizaciona kultura i uticaj - Komunikacija telefonom stilovi telefonskog komuniciranja - priprema i prezentiranje informacija upravljanje vremenom i stavovima klijenata

(6) P05 - Trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

Kako uverljivo prezentirati proizvode? -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić
Prodajna prezentacija - Informisanje i uveravanje - Ne-verbalna i para-verbalna komunikacija - Imate samo jednu šansu za prvi utisak - Ljudi kupuju od ljudi koje vole!

(7) P05 - Trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 1 dan

Mehanizmi kreiranja “loyalty” programa -- Trener: Danijel Tavčioski
Suština relacije između kompanije i kupca - Lojalnost, relacija koja nastaje po predvidljivom scenariju - Kreiranje scenarija za privlačenje pažnje i razvoj odnosa.

(8) P08 - Trening ‘Uspešno prodajno pregovaranje’ - 2 dana

Kako efektno pregovarati u prodaji? -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić
Šta je pregovaranje? - Interesovanje i pozicija - 3 C interesovanja - 6 elemenata pregovaranja - Kako praviti ustupke – najbolja alternativa pregovaranom dogovoru.

(9) P09 - In-house trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

Kako upravljati robom i utiscima kupaca? -- Treneri: D. Tavčioski i M. Kostić
Šta je merčandajzing i koja je njegova uloga? - Kako osmisliti prodajno mesto, izložiti robu i cene? - Planiranje prodajnog prostora - Tehnike prezentovanja robe.

(10) P10 - In-house trening ’Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

Kako uspešno uslužiti kupce? (customer service) -- Trener: M. Kostić
Šta kupci žele i očekuju od prodavca - Pet nivoa očekivanja kupaca - Otkrivanje potreba i želja kupaca - Pozitivna komunikacija u prodaji - Post prodajna komunikacija.

(11) P11 - In-house trening ’Izrada plana prodaje' - 3 dana

Kako do bolje uspešne prodaje i lojalnosti kupaca! -- Treneri: M. Kostić i D. Tavčioski
Kako ostvariti prodajne ciljeve - Kako pratiti rezultate prodaje? - Kako organizovati prodaju (organizacija prodaje) - Kako kontrolisati i meriti ispunjenje prodajnih ciljeva?

(12) P12 - In-house trening ’Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

Kako uslužiti kupce u telefonskom info centru! -- Treneri: M. Kostić i R. Nikolić
Šta je usluživanje klijenata? Šta je sistematsko usluživanje? Koji su koraci u usluživanju? Kako otkriti šta klijenti žele? Kako da kažete NE kada morate? Šta je lojalnost kupaca?

(13) P13 - Trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

Kako unaprediti naplatu potraživanja? -- Trener: Miodrag Kostić i Daniel Tavčioski
Zašto je važna naplata? Šta utiče na naplatu potraživanja? Zašto kupci ne plaćaju? Koji su koraci u naplati? Koji su najčešći izgovori kupaca? Kako odgovoriti na izgovore?

(14) P14 - Trening ’SPIN prodaja ključnim kupcima' - 2 dana

Kako prodavati ključnim kupcima? -- Treneri: M. Kostić i D. Tavčioski
Šta je i zašto SPIN metodologija prodaje? Kako otkrivati i razvijati želje i potrebe ključnih kupaca? Kako uticati na kupca da se obaveže na kupovinu? Šta su SPIN pitanja?

(15) P15 - Trening ’Strategija ključne prodaje' - 2 dana

Kako se pripremiti za ključnu prodaju? -- Treneri: M. Kostić i D. Tavčioski
Šta je cilj ključne prodaje i ko je za vas ključni kupac? Kako uticati na kriterijume donošenja odluka pri razmatranju opcija? Kako da pregovarate sa ključnim kupcem?

(16) P16 - Trening ’Upravljanje ključnim kupcima' - 2 dana

Kako upravljati odnosima sa ključnim kupcima? -- Treneri: M. Kostić i D. Tavčioski
Šta je upravljanje ključnim kupcima? Ko su ključni kupci? Koje su im potrebe? Šta je prodaja ključnim kupcima? Žalbe ključnih kupaca? Kako kreirati lojalnost kupaca?

  Komunikacija


(17) K01 - Trening ‘Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad -- Trener: Aleksandra Hristov
Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat tima i vrhunske poslovne rezultate?

(18) K02 - Trening ‘Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata -- Trener: Milan Kukrika
Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?

(19) K03 - Trening 'Uspešno rešavanje sporova medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova -- Trener: Dragan Pantić
Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?

(20) K04 - Trening ‘Veštine uverljivog i jasnog prezentiranja’ - 2 dana

Kvalitetno i uverljivo prezentiranje -- Trener: Milan Kukrika
Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?

  Menadžment


(21) M01 - Trening ‘Inovacijama do konkurentne prednosti’ - 2 dana

Kako stimulisati inovacije? -- Treneri: Miodrag Kostić i Sandra Savanović
Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja.

(22) M02 - Trening ‘Praktično upravljanje projektima’ - 1 dan

Metodologija upravljanja projektima -- Trener: Darko Plamenac
Pojam i vrste projekata, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, softverski paketi za upravljanje projektima, Microsoft Project i Primavera Project Planner.

(23) M03 - In-house trening ‘Projektni menadžer’ - 2 dana

Upravljanje projektima -- Trener: Milan Kukrika
Značaj projektnog menadžmenta, metodologija projektnog menadžmenta, upravljanje rizikom na projektu, model zrelosti projektnog menadžmenta, projektni marketing.

(24) M04 - Trening ‘Upravljanje pomoću ciljeva (MBO)’ - 2 dana

Upravljanje poslovanjem pomoću ciljeva (MBO) -- Trener: Milan Kukrika
Premošćivanje jaza između planiranja i operativnog izvođenja, problemi neizvesnosti i nerazumevanja, primene metoda MBO i BSC (izbalansirano merenje performansi).

  Odnos sa kupcima


(25) O01 - Trening ‘Upravljanje odnosima sa kupcem’ - 2 dana

Kvalitetni odnosi sa kupcem -- Trener: Milan Kukrika
Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost.

  Marketing


(26) MA01 - Trening ‘Kako pridobiti i zadržati kupca’ - 2 dana

Upravljanje očekivanjima kupaca i klijenata -- Trener: Daniel Tačiovski
Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan?

(27) MA02 - Trening 'Od proizvoda do brenda’ - 1 dan

Brend kao strateško sredstvo -- Trener: Tatjana Mamula
Da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda - pregled metodologije i modele vrednovanja - praktično merenje vrednosti brenda i strateško upravljanje brendom

(28) MA03 - Trening ‘Planiranje i izrada marketing plana’ - 3 dana

Marketing plan i strategija -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodtrag Kostić
Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta

  E-poslovanje


(29) E01 - Trening ‘Do boljeg poslovanja primenom Interneta’ - 1 dan

Praktična primena Interneta -- Treneri: Miodrag Kostić i Miloje Sekulić
Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima?

(30) E02 - Trening ‘Koristite savremeno e-poslovanje’ - 1 dan

Praktična primena informacionih tehnologija u cilju povećanja profitabilnosti vašeg poslovanja -- Trener: Miodrag Ranisavljević
E-banking - E-commerce – B2B, B2C i B2E - Intranet i ekstranet, korporativni portali - Informacije za zaposlene - Google apps ili MS office - SharePoint ili Custom Made softver?

  Razvoj poslovanja


(31) R01 - Trening ‘Uspešno upravljanje rizikom’ - 3 dana

Upravljanja rizikom (menadžment rizika) -- Trener: Milan Kukrika
Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti.

(32) R02 - Trening 'Kontinuitet poslovanja ISO BS 25999’ - 2 dana

Praktična primena standarda BS 25999 -- Trener: Milan Kukrika
Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi - mere umanjenja poslovnih pretnji - upravljanje sigurnosnim incidentima - proces upravljanja kontinuitetom poslovanja.

(33) R03 - Trening 'Odgovornost poslovanja ISO 26000’ - 2 dana

Praktična primena standarda ISO 26000 -- Trener: Milan Kukrika
Zašto postoje kompanije? - menadžment reputacije - principi društvene odgovornosti - uporišta korporativne društvene odgovornosti u zahtevima ISO 14001 9001 18001

(34) R04 -Trening 'Upravljanje kvalitetom ISO 9000’ - 2 dana

Praktična primena standarda 9000:2000 -- Trener: Milan Kukrika
Principi sistemskog upravljanja kvalitetom - organizacija upravljanja kvalitetom - delotvornost sistema za upravljanje kvalitetom - audit sistema proizvoda postupka.

(35) M05 - Trening ‘Životni ciklus preduzeća’ - 2 dana

Kako da otkrijete u kojoj fazi razvoja i životnog ciklusa se nalazi Vaše preduzeće? -- Trener: Milica Jovanović
Šta je životni ciklus Kompanije? Šta je stategijsko upravljanje? Šta je redefinisanje strategije? Kako se formulišu taktički planovi? Kako se delegira odgovornost?

Treninge i konsalting menadžmenta izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.


pozovite


Pročitajte seriju članaka Miodraga Kostića u Profit mag. Kako prodavati u maloprodaji?


Ostvarite bolje poslovne rezultate, podižući radni moral, motivisanost i produktivnost vaših zaposlenih, otvarajući im nove vidike, stimulišući ih novim idejama, znanjima i iskustvima.


zasto-poslovna-znanja

Zašto da nas angažujete?
 • Naš potpuni fokus je na unapređenje vašeg poslovanja i menadžmenta
  (ne radimo ono u čemu nismo najbolji)
 • Samo treneri i konsultanti navedeni u našoj ponudi rade sa vašim zaposlenima
  (ne rade početnici i pripravnici)
 • Primenjujemo sopstvenu metodologiju razvijenu u radu sa domaćim preduzećima
  (ne prepričavamo tuđu priču)
 • Ostvarili smo rezultate radeći sa najvećim i najboljim kompanijama u regionu
  (ne gubimo vreme vaših zaposlenih)

Kontaktirajte: info@veza.biz, Pozovite: +381 63 60 80 26


Trening digitalne transformacije poslovanja obuka radionica from Miodrag Kostic, CMC


Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed