english srpski
poslovna edukacija

Veštine prodajnog prezentiranja trening prodajno prezentiranje


Da li želite da imate efektne prezentacione veštine u prodaji i usluživanju?


Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor - 2 dana


Zadatak uspešne prodajne prezentacije nije da proda proizvod, već pre svega da obezbedi ponovljenu porudžbinu.

Cilj treninga
 • Da steknete praktična znanja i iskustava u oblasti prodajnog prezentiranja.
 • Da koristite praktične prezentacione alate koji će vam omogućiti da bolje prodajete.
 • Da ostvarite i održite kvalitetne odnose sa vašim kupcima i klijentima.
Sadržaj treninga
 • Upoznavanje sa fenomenom prodajnog prezentiranja
 • Informisanje i uveravanje
 • Ne-verbalna i para-verbalna komunikacija
 • Ništa se ne prodaje samo od sebe
 • Priprema uspešne prodajne prezentacije
 • Prodajna veština nije pitanje tehnike već ličnog stava
 • Imate samo jednu šansu za dobar prvi utisak
 • Inicijativa je bitna ali je završnica presudna
 • Više porudžbina ćete dobiti slušajući nego pričajući
 • Humor minimizira konflikt
 • Ljudi kupuju od ljudi koje vole
 • Pripremiti se za neugodne situacije
 • Razvijanje prodajnih navika
Preuzmite plan treninga (PDF)

Način rada
 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast prodajnog prezentiranja, timskog rada, komunikacije i unapređenja prodaje.
Preuzmite primer naše Power Point presentacije ’Trening direktne prodaje’ (1.2 MB)

Trajanje treninga je 2 radna dana (14 sati)

Predavači:

      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Pozovite nas: Telefon: +381 63 60 80 26 - Email: info@veza.biz


Obuke po vašoj meri - Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.

Raspoloživi in-house treninzi prodaje


(1) P17 - In-house trening 'b2b prodaja ključnim kupcima' - 2 dana

(2) P16 - In-house trening 'Strategija ključne prodaje' - 2 dana

(3) P15 - In-house trening 'Upravljanje ključnim kupcima' - 2 dana

(4) P14 - In-house trening 'Primena i sprovođenje CRM rešenja' - 2 dana

(5) P13 - In-house trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

(6) P12 - In-house trening 'Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

(7) P11 - In-house trening 'Izrada plana prodaje' - 3 dana

(8) P10 - In-house trening 'Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

(9) P09 - In-house trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

(10) P08 - In-house trening ’Efektno prodajno pregovaranje' - 2 dana

(11) P07 - In-house trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 2 dana

(12) P06 - In-house trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

(13) P05 - In-house trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

(14) P04 - In-house trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

(15) P03 - In-house trening ‘Lična-direktna prodaja’ - 2 dana

(16) P02 - In-house trening 'Prodajne veštine i kupci' - 1 dan

(17) P01 - In-house trening 'Veštine prodaje na malo' - 1 dan


Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (1.2 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26