english srpski
poslovna edukacija

Lista treninga - Poslovna Znanja - savremena biznis edukacija


Za bolje poslovne rezultate, visoki radni moral, motivisanost i produktivnost vaših zaposlenih. Otvorite im vidike ka novim idejama, znanjima i iskustvima.


Ako se pitate, šta ako ih edukujem, a oni me napuste? Bolje se upitajte, šta ako ih ne edukujem, a oni mi ostanu?


  Prodaja


(1) P01 - Trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

Kako povećati prodaju na malo? -- Trener: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Zašto je važna naplata? Šta utiče na naplatu potraživanja? Zašto kupci ne plaćaju? Koji su koraci u naplati? Koji su najčešći izgovori kupaca? Kako odgovoriti na izgovore?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_naplata_potrazivanja_mkostic_dtavcioski.pdf

(2) P02 - Trening 'Veštine prodaje na malo (retail selling)' - 1 dan

Kako povećati prodaju na malo? -- Trener: Miodrag Kostić
Kako ostvariti prvi kontakt sa kupcem? Kako otvoriti komunikaciju i podstaknuti kupovinu? Kako preneti pravu informaciju o proizvodu i premostiti poteškoće u prodaji?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_maloprodaja_MKostic.pdf

(3) P03 - Trening ‘Prodajne veštine i lojalni kupci’ - 1 dan

Razumeti prodajnu situaciju! -- Trener: Marko Burazor
Šta je ustvari prodaja? Šta kupci kupuju? Kako da kupac kupi? Savetnik u prodaji! Kako organizovati prodajnu silu? Timski rad i sinergija u prodaji. Loyalty programi.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_Prodaja_Daniel.pdf

(4) P04 - Trening ‘Veštine uspešne direktne prodaje’ - 2 dana

Povećajte direktnu-ličnu prodaju! -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Kako prepoznati različite tipove kupaca? - Uvod u sistematski prodajni proces (10 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa klijentima.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_prodaja_MKostic_DTaciovski.pdf

(5) P05 - Trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

Poboljšajte prodaju na malo! -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Upoznavanje sa fenomenom prodaje - Prepoznavanja različitih tipova kupaca? - Sistematski prodajni proces (12 koraka) – Razvijanje i održavanje odnosa sa kupcima.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_maloprodaja_MKostic_DTaciovski.pdf

(6) P06 - Trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

Povećajte telefonsku prodaju! -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Organizaciona kultura i uticaj - Komunikacija telefonom stilovi telefonskog komuniciranja - priprema i prezentiranje informacija upravljanje vremenom i stavovima klijenata
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_telefonska_prodaja_MK_DT.pdf

(7) P07 - Trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

Kako uverljivo prezentirati proizvode? -- Treneri: Marko Burazor i Miodrag Kostić
Prodajna prezentacija - Informisanje i uveravanje - Ne-verbalna i para-verbalna komunikacija - Imate samo jednu šansu za prvi utisak - Ljudi kupuju od ljudi koje vole
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_prodajna_prezentacija_MK_DT.pdf

(8) P08 - Trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 1 dan

Mehanizmi kreiranja “loyalty” programa -- Trener: Danijel Tavčioski
Suština relacije između kompanije i kupca - Lojalnost, relacija koja nastaje po predvidljivom scenariju - Kreiranje scenarija za privlačenje pažnje i razvoj odnosa
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_programi_lojalnosti_DTaciovski.pdf

(9) P09 - Trening ‘Uspešno prodajno pregovaranje’ - 2 dana

Kako efektno pregovarati u prodaji? -- Treneri: Marko Burazor i Miodrag Kostić
Šta je pregovaranje? - Interesovanje i pozicija - 3 C interesovanja - 6 elemenata pregovaranja - Kako praviti ustupke – najbolja alternativa pregovaranom dogovoru
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_prodajno_pregovaranje_MK_DT.pdf

(10) P11 - In-house trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

Kako upravljati robom i utiscima kupaca? -- Treneri: D. Tavčioski i M. Kostić
Šta je merčandajzing i koja je njegova uloga? - Kako osmisliti prodajno mesto, izložiti robu i cene? - Planiranje prodajnog prostora - Tehnike prezentovanja robe
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_mercandajzing_DTaciovski_Mkostic.pdf

(11) P10 - In-house trening ’Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

Kako uspešno uslužiti kupce? (customer service) -- Trener: M. Kostić
Šta kupci žele i očekuju od prodavca - Pet nivoa očekivanja kupaca - Otkrivanje potreba i želja kupaca - Pozitivna komunikacija u prodaji - Post prodajna komunikacija
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_maloprodaja_usluzivanje_MKostic.pdf

(12) P12 - In-house trening ’Izrada plana prodaje' - 3 dana

Kako do bolje uspešne prodaje i lojalnosti kupaca! -- Treneri: M. Kostić i Marko Burazor
Kako ostvariti prodajne ciljeve - Kako pratiti rezultate prodaje? - Kako organizovati prodaju (organizacija prodaje) - Kako kontrolisati i meriti ispunjenje prodajnih ciljeva?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_izrada_plana_prodaje_MK_DT.pdf

(13) P13 - In-house trening ’Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

Kako uslužiti kupce u telefonskom info centru! -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Šta je usluživanje klijenata? Šta je sistematsko usluživanje? Koji su koraci u usluživanju? Kako otkriti šta klijenti žele? Kako da kažete NE kada morate? Šta je lojalnost kupaca? http://www.prodati.biz/pdf/Trening_usluzivanje_infocentar_MK_RN.pdf

(14) P14 - Trening ’B2B prodaja ključnim kupcima' - 2 dana

Šta je i zašto B2B metodologija prodaje? Kako otkrivati i razvijati želje i potrebe ključnih kupaca? Kako uticati na kupca da se obaveže na kupovinu? Šta su prodajna pitanja?
http://www.prodajnaznanja.com/Trening_B2B_prodaja_kljucnim_kupcima_MiodragKostic.pdf

(15) P15 - Trening ’Strategija ključne prodaje' - 2 dana

Šta je cilj ključne prodaje i ko je za vas ključni kupac? Kako uticati na kriterijume donošenja odluka pri razmatranju opcija? Kako da pregovarate sa ključnim kupcem?
http://www.prodajnaznanja.com/Trening_Strategija_kljucne_prodaje_MiodragKostic.pdf

(16) P16 - Trening ’Upravljanje ključnim kupcima' - 2 dana

Šta je upravljanje ključnim kupcima? Ko su ključni kupci? Koje su im potrebe? Šta je prodaja ključnim kupcima? Žalbe ključnih kupaca? Kako kreirati lojalnost kupaca?
http://www.prodati.biz/pdf/Trening_upravljanje_kljucnim_kupcima_MK_DT.pdf

  Komunikacija


(17) K01 - Trening ‘Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad -- Treneri: Miodrag Kostic i Marko Burazor
Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat tima i vrhunske poslovne rezultate?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_timski_rad_AHristov.pdf

(18) K02 - Trening ‘Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata -- Trener: Marko Burazor
Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_resavanje_konflikata_MKukrika.pdf

(19) K03 - Trening 'Uspešno rešavanje sporova medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova -- Trener: Dragan Pantić
Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_medijacija_DPantic.pdf

(20) K04 - Trening ‘Veštine uverljivog i jasnog prezentiranja’ - 2 dana

Kvalitetno i uverljivo prezentiranje -- Trener: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_vestine_prezentiranja_MKukrika.pdf

  Menadžment


(21) M01 - Trening ‘Inovacijama do konkurentne prednosti’ - 2 dana

Kako stimulisati inovacije? -- Treneri: Miodrag Kostić i Sandra Savanović
Unapredite i poboljšajte performanse i efikasnost vašeg poslovanja, kao i konkurentnu prednost na tržištu, stimulisanjem procesa kreiranja i primene novih profitabilnih ideja.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_menadzment_inovacija_MKostic.pdf

(22) M02 - Trening ‘Praktično upravljanje projektima’ - 1 dan

Metodologija upravljanja projektima -- Trener: Darko Plamenac
Pojam i vrste projekata, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, softverski paketi za upravljanje projektima, Microsoft Project i Primavera Project Planner.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_projektnimenadzment_DPlamenac.pdf

(23) M03 - In-house trening ‘Projektni menadžer’ - 2 dana

Upravljanje projektima -- Trener: Milan Kukrika
Značaj projektnog menadžmenta, metodologija projektnog menadžmenta, upravljanje rizikom na projektu, model zrelosti projektnog menadžmenta, projektni marketing.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_projektni_menadzment_MKukrika.pdf

(24) M04 - Trening ‘Upravljanje pomoću ciljeva (MBO)’ - 2 dana

Upravljanje poslovanjem pomoću ciljeva (MBO) -- Trener: Milan Kukrika
Premošćivanje jaza između planiranja i operativnog izvođenja, problemi neizvesnosti i nerazumevanja, primene metoda MBO i BSC (izbalansirano merenje performansi).
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_MBO_MKukrika.pdf

  Odnos sa kupcima


(25) O01 - Trening ‘Upravljanje odnosima sa kupcem’ - 2 dana

Kvalitetni odnosi sa kupcem -- Trener: Miodrag Kostic i Marko Burazor
Menadžment odnosa sa kupcima (CRM) ili kako upravljati odnosima sa kupcem, tako da poboljšate razumevanje sopstvene baze korisnika i povećate njihovu lojalnost.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_CRM_MKukrika.pdf

  Marketing


(26) MA01 - Trening ‘Kako pridobiti i zadržati kupca’ - 2 dana

Upravljanje očekivanjima kupaca i klijenata -- Trener: Marko Burazor
Kako prikupiti neophodne informacija sa tržišta, kako kreirati poruke kupcima, kako pronaći adekvatne komunikacione kanale ka njima, kako koncipirati marketing plan?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_Marketing_Daniel.pdf

(27) MA02 - Trening 'Od proizvoda do brenda’ - 1 dan

Brend kao strateško sredstvo -- Trener: Tatjana Mamula
Da steknete praktična znanja iz oblasti izgradnje brenda - pregled metodologije i modele vrednovanja - praktično merenje vrednosti brenda i strateško upravljanje brendom
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_Branding_TMamula.pdf

(28) MA03 - Trening ‘Planiranje i izrada marketing plana’ - 3 dana

Marketing plan i strategija -- Treneri: Danijel Tavčioski i Miodtrag Kostić
Razumevanje elemenata marketing plana, analiza konkurentskog konteksta i situacije na tržištu, kanali komunikacije, brendiranje, pozicioniranje, promocija, određivanje budžeta
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_marketing_plan_MK_DT.pdf

  E-poslovanje


(29) E01 - Trening ‘Do boljeg poslovanja primenom Interneta’ - 1 dan

Praktična primena Interneta -- Treneri: Miodrag Kostić i Miloje Sekulić
Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_internet_poslovanje_MKostic.pdf

(30) E02 - Trening ‘Koristite savremeno e-poslovanje’ - 1 dan

Praktična primena informacionih tehnologija u cilju povećanja profitabilnosti vašeg poslovanja -- Trener: Miodrag Ranisavljević
E-banking - E-commerce – B2B, B2C i B2E - Intranet i ekstranet, korporativni portali - Informacije za zaposlene - Google apps ili MS office - SharePoint ili Custom Made softver?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_Eposlovanje_MRanisavljevic.pdf

  Razvoj poslovanja


(31) R01 - Trening ‘Uspešno upravljanje rizikom’ - 3 dana

Upravljanja rizikom (menadžment rizika) -- Trener: Milan Kukrika
Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_nova_ekonomija_MKukrika.pdf

(32) R02 - Trening 'Kontinuitet poslovanja ISO BS 25999’ - 2 dana

Praktična primena standarda BS 25999 -- Trener: Milan Kukrika
Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi - mere umanjenja poslovnih pretnji - upravljanje sigurnosnim incidentima - proces upravljanja kontinuitetom poslovanja
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_BCM_MKukrika.pdf

(33) R03 - Trening 'Odgovornost poslovanja ISO 26000’ - 2 dana

Praktična primena standarda ISO 26000 -- Trener: Milan Kukrika
Zašto postoje kompanije? - menadžment reputacije - principi društvene odgovornosti - uporišta korporativne društvene odgovornosti u zahtevima ISO 14001 9001 18001
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_odgovornost_MKukrika.pdf

(34) R04 -Trening 'Upravljanje kvalitetom ISO 9000’ - 2 dana

Praktična primena standarda 9000:2000 -- Trener: Milan Kukrika
Principi sistemskog upravljanja kvalitetom - organizacija upravljanja kvalitetom - delotvornost sistema za upravljanje kvalitetom - audit sistema proizvoda postupka
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_kvalitet_MKukrika.pdf

(35) M05 - Trening ‘Životni ciklus preduzeća’ - 2 dana

Kako da otkrijete u kojoj fazi razvoja i životnog ciklusa se nalazi Vaše preduzeće? -- Trener: Milica Jovanović
Šta je životni ciklus Kompanije? Šta je stategijsko upravljanje? Šta je redefinisanje strategije? Kako se formulišu taktički planovi? Kako se delegira odgovornost?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_zivotni_ciklus_preduzeca_MJovanovic.pdf

Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovne edukacije i konsaltinga.
  • Ustanovićemo vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika.
  • U odnosu na vaše specifične potrebe, predložićemo konkretan edukacioni program.
  • Okupićemo vrhunski tim eksperata-praktičara u odgovarajućim oblastima.
  • Organizovaćemo potrebne seminare, praktični trening, ili interaktivne radionice.
Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Pozovite nas: +381 63 60 80 26 - Email: info@veza.biz


Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.

Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje? from Miodrag Kostic

Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed